Jeg er i mit daglige virke meget inspireret af den australske terapeut Michael White og den narrative tilgang. Jeg læner mig også op af systemiske og kognitive værktøjer, da jeg mener en' enkelt tilgang til verdenen er for lidt til mig. Det gælder for os alle,at man kan blive låst fast i problemstillinger, identitetskriser, manglende perspektiv, tvivl og konflikter, som kommer til at fylde uhensigtsmæssigt meget på en eller anden måde. Jeg kan hjælpe personer, personale og ledelse til at komme igennem disse "bump på vejen".Det kræver dog ofte nye øjne og friske spørgsmål udefra, før man kommer videre.
.
Supervision/sparring og coaching for steder, der beskæftiger sig med 
anbragte børn og unge,skoler, psykiatri og i sundhedssektoren er noget, jeg er meget optaget af. Supervision er en måde, hvor man arbejder med, at få skabt et overblik over ens faglige måder at forstå og handle ud fra. Derfra bliver det muligt at finde andre handlemuligheder, nye vinkler, ny viden og ikke mindst ny energi. Det er meget vigtigt for mig, at de nye muligheder, man finder frem til i supervisionen, også er mulige at praktisere når vi forlader supervisionen.

En af mine helt specielle ydelser, er samtaler med hjemvendte soldater og/eller deres pårørende.Der er et stigende behov for dette og min militære bagrund, bliver set som en stor fordel. Samtalerne foregår med tavshedspligt.Klik her for mere information. 

Udover en god bred erfaring og 14 års arbejde med anbragte børn og unge, har jeg sammenlagt 4 års efteruddannelse ved
Dispuk i narrativ og systemisk praksis.Bl.a. indenfor ledelse, terapeutisk samtalepraksis og supervision/coaching.


                                                                    
Hans Henrik Gravgaard

 

METAFORSE v/ Hans Henrik Gravgaard, Toftevnget 11, 8370 Hadsten. Tlf +45 22150343 Mail:HH@metaforse.dk